tình hình em nhận khách con 5s bị treo cáp dĩa, Rs lại thì báo lỗi 14, mở main thấy đã " sờ mó". Mong các anh giúp đỡ. :x:x:x
tình hình em nó:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]