ai có driver nokia 532 cho em xin với ah, em cài mãi mà không được ,em dùng win7 64b nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]