Bác nào giúp em với ạ !
Tên máy : Alaways A2 .
em chạy mấy rom ở mtkrom.com rồi mà chỉ chạy đc còn cứ treo logo hoài . bác nào giúp em khoản này với ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]