TRỊ TẤT CẢ MÁY LÊN TẮT-TREO LOGO-MÃ KHÓA
TÌNH TRẠNG MÁY BAN ĐẦU EM NHẬN MÁY KHÓA MÃ VẼ HÌNH, ĐƯA VỀ FASTBOOT WIPE.FORMAT-RESET G-MAIL TẤT CẢ ĐỀU BÁO DONE TỪ TOOL VÀ CÁC BOX MÀ VẪN KHÔNG ĂN THUA CON NÀY.
NAY EM SHARE FILE ZIN READ TỪ MÁY OK .MÚC 1 PHÁT ĂN NGAY.
THANKS A TÀI SHARE FILE [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]