như tiêu đề em up máy khách lên 5.0 h hạ về 4.4.2 rồi nhưng dùng sim unlock helper không có tác dụng. Ai giúp em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]