Có ai có thể hướng dẫn hoặc share link trực tiếp cho mình về cách sữa lỗi treo máy của Q Smart s19 được không , mày mò cả 2 ngày đây vẫn chưa xong [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]