Samsung Galaxy Note 4 Duos SM-N9100 Tiếng Việt - CH PLAY OkModel name:SM-N9100
Country: Unknown
PDA: N9100ZCU1ANJ3

- Phiên bản nhà mạng việt hóa và thêm CHPlay -
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]