tình cờ lượm cái file trên mạng và tìm ra cái chỗ down... úp lên cho pa con xem.. tìm rất dễ... theo thứ tự mô tả lun..
có file zip.. rùi có root lun.. các bác tải về tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]