tinh hình cây 1280 bị MBV,em bỏ vô HWK để mở nhưng không check hay ìnfo đc,đo thì thấy chân TX mất trở,nhờ mấy anh chỉ chân TX thông tới đâu ạ,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]