nay e nhận e sam sung s7560 sóng 2g yếu
đã đo dạch đầy đủ va lắc cong suất rồi
nhung makf vẫn k đk
bệnh e nó là có sóng gọi đi được nhưng lấy máy # gọi lại thì lại báo thuê bao mặc dù mấy vẫn có sóng
mong các bác giup e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]