như tiêu đề mình nhờ AE giúp cây lumia 625 bị đứt mạch chân sim ,nhưng mình ko có sodo đẽ câu độ .monh ae chĩ dùm .[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]