ip4s bị mất míc.độ đường ko đứt.thay audio rồi vẫn ko dc.mấy a chỉ giáo ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]