Như tiêu đề. Mình up tiếng việt F240K , nhưng khợi động lên mất sóng . IMEI và BB đầy đủ, đã về rom gốc nhưng cũng không ăn thuê. ACE có cách xin giúp đỡ...cảm ơn ace nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]