Ngoài một số phương pháp build tar, tạo zip thì phương pháp..."chép tay" cũng khá là phổ biến [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhưng với tool nho nhỏ này công việc trở nên nhanh gọn và tiết kiệm thời gian hơn

Trước thì có một số tool có tính năng tương tự tool này nhưng đòi hỏi cần Busybox, mà mấy cái tool root bây giờ hầu hết không cài Busybox lên phone.

Tool này nó dùng Busybox từ máy tính luôn không phụ thuộc vào phone nữa đó là điểm mới.
Đã test cho kết quả rất tốt và được xem hài lòng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]