Như tiêu đề ace nào có bản rom đã việt hóa giúp e với. load trên google về flash mà bị treo à. lai fai về rom gốc. thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]