C5-03 rm-744 ver 101.003 nạp tiếng việt okYêu cầu c5-03 rm-744 ver trên máy 101.003 .ACE nên backup ime & pm đề phòng rủi ro
Ta chỉ chọn mục ppm chọn file này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] nạp vào là có tiếng việt OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]