Nhận máy tình trạng lên rồi khởi động lại.hoặc treo luôn phải lấy pin ra mở nguồn mới lên.
Flash kdz ok không lỗi gì nhưng lên lại treo logo LG
flash đủ các kiểu kdz vẫn cứ treo logo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
lấy file tot flash 1 phát ăn ngay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
bác nào cần file thì gg hoặc liên hệ em úp lên nhé

demo vài tấm hình các bác chém nhẹ cho[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]