Samsung Galaxy Note 4 Duos SM-N9100 Tiếng Việt - CH PLAY Ok !


- File Việt Hóa sửa lỗi từ BSLinh ( Thanks anh Linh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ) - File Contact me [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model: SM-N9100
Model name: GALAXY Note 4 LTE Duos
Country: Unknown
PDA:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]