SUPPORT ZOPO


sickw.co free 5 imei | zhaoguo Check imei hoặc S/N | iphonemodel.com Check S/N | iphoneox.com | iunlocker.net | Gọi 18001127 cho apple


HOÀNG GIA BẢO - trummayco.vnvietfones.vn | dongnaigsm.vn | clubgsm.vn | vietnamgsm.vn  | suadt.com | gsmviet.vn | saigonmobile.vn  | dienthoaisimso.vn  | vngsm.vn

kythuatphone.vn | vietmobile.vn | gsm24h.vn | fteam.vn | allsolu4u.vn | vngsmteam.com
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  AnhDungMobile™
  Guest

  Tất cả rom gốc Gionee Smartphone android, rom stock Gionee  Gionee D1 Stock Rom
  Model: Dream 1
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.1.2
  Dung lượng: 594 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E3 Stock Rom
  Model: Elife E3
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 770 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E5 Stock Rom
  Model: Elife E5
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 631 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E6 Stock Rom
  Model: Elife E6
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 900 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E6 Mini Stock Rom
  Model: Elife E6 Mini
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 788 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E7 (16GB) Stock Rom
  Model: Gionee Elife E7 (16GB)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4.2
  Dung lượng: 2.1 GB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E7 (32GB) Stock Rom
  Model: Gionee Elife E7 (32GB)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4.2
  Dung lượng: 2.1 GB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee E7 Mini Stock Rom
  Model: Elife E7 Mini
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 809 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G1 Stock Rom
  Model: Elife G1
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0
  Dung lượng: 338 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G2 Stock Rom
  Model: Elife G2
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.1
  Dung lượng: 530 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G3 (512MB Ram) Stock Rom
  Model: Elife G3 (512MB Ram)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 609 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G3 (1GB Ram) Stock Rom
  Model: Elife G3 (1GB Ram)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 646 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G3 (8GB ROM) Stock Rom
  Model: Elife G3 (8GB ROM)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 646 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G4 Stock Rom
  Model: Elife G4
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 730 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee G5 Stock Rom
  Model: Elife G5
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4
  Dung lượng: 956 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN137 Stock Rom
  Model: Gionee GN137
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 573 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN150 Stock Rom
  Model: Gionee GN150
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 780 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN206 Stock Rom
  Model: Gionee GN206
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 523 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN305 Stock Rom
  Model: Gionee GN305
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 184 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN700T T0717 (Black) Stock Rom
  Model: Gionee GN700T T0717 (Black)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 480 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN700T T0718 (White) Stock Rom
  Model: Gionee GN700T T0718 (White)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 480 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN705T Stock Rom
  Model: Gionee GN705T
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 505 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN705W Stock Rom
  Model: Gionee GN705W
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 582 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN708W Stock Rom
  Model: Gionee GN708W
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 318 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN800 Stock Rom
  Model: Gionee GN800
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 259 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN810 Stock Rom
  Model: Gionee GN810
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.1.2
  Dung lượng: 517 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN818T Stock Rom

  Model: Gionee GN818T
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 625 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN868 Stock Rom
  Model: Gionee GN868
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.3
  Dung lượng: 343 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GN868H Stock Rom
  Model: Gionee GN868H
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 507 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee GNX805 Stock Rom
  Model: Gionee GNX805
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 433 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee M2 Stock Rom
  Model: Gionee M2
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4.2
  Dung lượng: 883 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee M2 (8GB ROM) Stock Rom
  Model: Gionee M2 (8GB ROM)
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4.2
  Dung lượng: 853 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee P1 Stock Rom
  Model: Poineer P1
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 2.3
  Dung lượng: 179 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee P2 Stock Rom
  Model: Poineer P2
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 633 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee P2S Stock Rom
  Model: Poineer P2S
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 592 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee P3 Stock Rom
  Model: Poineer P3
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.3
  Dung lượng: 643 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee P4 Stock Rom
  Model: Poineer P4
  Quốc gia: Tất cả
  Previous Phiên bản: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Current Phiên bản: Android 4.4.2
  Dung lượng: 849 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee S5.5 Stock Rom
  Model: Gionee Elife S5.5
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Update.zip vào trong thẻ nhớ và cài bằng chế độ recovery.
  Dung lượng: 862 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V1 Stock Rom
  Model: CTRL V1
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 305 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V2 Stock Rom
  Model: CTRL V2
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 298 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V3 Stock Rom
  Model: CTRL V3
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.0.4
  Dung lượng: 338 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V4 Stock Rom
  Model: CTRL V4
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2
  Dung lượng: 575 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V4s Stock Rom
  Model: Elife V4s
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.4
  Dung lượng: 938 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V5 Stock Rom
  Model: CTRL V5
  Quốc gia: Tất cả
  Previous Phiên bản: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Current Phiên bản: Android 4.4.2
  Hướng dẫn nạp phần mềm: Copy file Update.zip vào trong thẻ nhớ và cài bằng chế độ recovery.
  Dung lượng: 798 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V182 Stock Rom
  Model: Gionee V182
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 535 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee V185 Stock Rom
  Model: Gionee V185
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.2
  Dung lượng: 721 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee W800 Stock Rom
  Model: Gionee W800
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 446 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee X817 Stock Rom
  Model: Gionee X817
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 358 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Gionee X817 Int Stock Rom
  Model: Gionee X817 Int
  Quốc gia: Tất cả
  Phiên bản: Android 4.2.1
  Dung lượng: 467 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


 2. #2
  Member
  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  69
  Thanks
  1
  Thanked 14 Times in 11 Posts


  Download ROM Gionee Pioneer P3
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  2. Download Driver cho Gionee

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  3. Download Flashtool để cập nhật

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Facebook commentVisitors found this page by searching for:

link rom goc gionee nhom gionee viet nam

gionee p1 loi recovery

cai rom GiOnee P1

update android 4.4.2 cho gionee p2

driver gionee gn137

nang cap len androi4.0 cho gioneep1

gionee pioneer p2 stock rom

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •