lắp sim vào trắng màn khởi động lại liên tục bỏ sim ra thì ok .em đã thay ic nguồn và chạy lại not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]