chúc ae ngày mới nhiều kèo thơm. các bác đi qua up dùm em với
em nhận cấy 6403 bị cầu hình tai nghe bác bào đã làm qua giúp em với
đã tháo mấy con R và diot bên cạnh tai nghe không dc, tháo tai nghe không dc, câu các chân ra mass not ok
nhung câu chân số 1 tai nghe vảo vbat thì hết tai nghe nhưng lại không sạc được bác nào có giải pháp giúp em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]