em nhận cái iphone 4 cấm sạc thì nó vẫn báo bt nhưng % pin thì vẫn không tăng lên được nhưng khởi động lại thì thấy % lại tăng lên
5p là em nó tự khởi động lại cứ như thế làm liên tục.Mấy anh vào giúp em với em tkx nhiều

- - - Updated - - -

em đã thay pin và kiểm tra đường tiếp xúc pin rồi mà vẫn không hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]