vì cách này trên bác google hình như không thấy ai hướng dẫn nên mạo muội làm cái pic chia se4cho mọi người .
chút ít kinh nghiệm cho anh em không có box đễ flash những dòng máy nokia cùi chuối mà những tool khác không làm được mà trong tay không lại không có Box hỗ trợ những dòng này .Cây nhà lá vườn ai biết rồi thì chém nhẹ tay cho em hihihihi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Các bước trong hình nhìn thì hơi rối 1 chút nên anh em làm theo từng bước nhé .[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
vài pic cho ae mạnh tay múc...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]