hoangnghia169 bên tinhte.vn đã thực hiện bài viết rất chi tiết !!
Các File cần thiết

- Driver HTC [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Full tool HTL22_adb_fastboot_and_other_tools: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]](898MB)
++ ADB_Fastboot
++ Rom 1.05
++ Firmware OTA 2.21.970.2
++ Tool xóa OS towelroot v1
++ Revone
++ Run root shell
++ TWRP_2.6.3.3_htl22
++ Super SU
- Rom cook [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Trước khi thực hiện các bạn cần đọc qua một vài khái niệm với những lệnh thực thi cơ bản cho dòng HTC để có thể thực hiện một cách tốt nhất nhé

ADB – Android Debug Bridge : Thực thi các lệnh đến thiết bị Android ở chế độ fastboot

1/ Điều kiện thực thi lệnh qua ADB hoặc fastboot :

- Có thư mục ADB (Trong file Full phía trên)
- Cài đủ drivers của HTC
- Bật Debugging bằng cách vào Setting/Developers Option/ Enable USB Debugging
- Kết nối điện thoại với máy tính
- - Để gõ được lệnh chúng ta sẽ phải mở cửa sổ CMD bằng cách mở ADB Folder lên Click chuột phải ra ngoài khoảng trắng và chọn “Open Command Windows Here”

2/ Các lệnh thực thi với “adb” và “fastboot”
- adb devices : Kiểm tra xem điện thoại đã kết nối với máy tính chưa
- adb reboot bootloader : Khởi động thẳng vào Bootloader
- adb reboot recovery : khởi động thẳng vào recovery
- adb remount : Câu lênh này dùng để cho phép thay đổi tập tin trong thư mục hệ thống (system)
- adb push xxx /yyy : copy từ 1 file từ máy tính vào điện thoại với xxx là tên file cần copy và yyy là đường dẫn muốn copy file đến đó.Ví dụ : “adb push youtube.apk /sdcard”
- adb pull /yyy xxx : Copy 1 file từ điện thoại vào máy tính với yyy là đường dẫn của file cần copy và xxx là đường dẫn cần chuyển file đến.Ví dụ : adb pull /sdcard/youtube.apk C:\User\Desktop
Lưu ý : lệnh adb pull và adb push chỉ thực hiện được khi đã gõ lệnh adb remount
- fastboot devices : Lệnh kiểm tra kết nối giữa điện thoại với máy tính trong chế độ fastboot
- fastboot getvar mainver : kiểm tra mainver của điện thoại trong chế độ fastboot
- fastboot getvar cid : kiểm tra số CID của máy HTC mình đang sử dụng.
- fastboot getvar mid : kiểm tra mã hiệu của máy.Điều này cần thiết cho việc up ROM gốc bằng file zip
- fastboot oem writecid xxx : Lệnh thay đổi CID cho HTC với xxx là số CID cần đổi.Ví dụ : fastboot oem writecid 11111111 . lệnh này chỉ sử dụng được khi máy đã S-Off
- fastboot flash boot xxx.img : Lệnh flash kernel cho các máy HTC thông qua fastboot với xxx là tên file kernel muốn flash
- fastboot flash recovery xxx.img : Lệnh flash recovery cho các máy HTC thông qua fastboot với xxx là tên file recovery muốn flash
- fastboot reboot : Lệnh khởi động lại máy từ chế độ fastboot

Bắt đầu tiến hành:

I. Hạ cấp HTC OS 2.21.970.2 xuống 1.05

1. Bật Debugging trên điện thoại
2. Cắm máy vào PC cho nhận driver android
3. Click vào "Xoa OS.bat"
4. Bạn cứ bấm phím bất kỳ theo hướng dẫn.
5. Click vào chữ "make it ra1n" trên màn hình HTC HTL22 sẽ tự reboot.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
6. Máy sẽ tự động vào thẳng bootloader bạn kiểm tra xem dòng OS- đã bị xóa là thành công!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
7. Mở ADB (bằng cách mở thư mục Android lên, Click chuột phải ra ngoài khoảng trắng và chọn “Open Command Windows Here”)
Gõ các lệnh ADB sau:

adb reboot bootloader
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip firmware.zip

Ta sẽ được Log (như hình)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tiếp tục gõ lệnh:

fastboot flash zip rom.zip

Kết quả sẽ hiện Log (như hình):
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Gõ tiếp lệnh:

Fastboot reboot

Như vậy là việc hạ OS 2.21.970.2 xuống 1.05 đã thành công.

II. S-OFF - Unlock Boot Loader và ROOT

1. Đưa file Revon vào máy, các bạn lần lượt gõ các lệnh sau:

adb push Run_Root_Shell /data/local/tmp
adb push revone /data/local/tmp
adb shell
cd /data/local/tmp
chmod 755 Run_Root_Shell
chmod 755 revone
./Run_Root_Shell
./revone -P
-P ./revone

Gõ lệnh “Exit” để thoát hết thư mục về adb (khoảng 2 lần lệnh exit thì phải)

Adb reboot (Khởi động lại thiết bị).

2. Unlocking Bootloader

adb shell
cd /data/local/tmp
./Run_Root_Shell
./revone -s 0 -u
./revone -t (Thiết bị sẽ không hiện “Tampered” nữa)
exit (Thoát đến adb)
adb reboot bootloader (Khởi động lại và vào Bootloader)


Thiết bị của bạn đã được S-OFF thành công nhé. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

3. Root

- Copy file SU.zip và vào máy
- Đưa máy về chế độ Fastboot
- Vào adb gõ lệnh các lệnh:

fastboot flash recovery TWRP_2.6.3.3_htl22.img (Thay đổi cwm cho máy)
adb reboot recovery

Vào recovery trên máy cài đặt file Su.zip bạn vừa copy vào máy.

4. Unlock - Mở mạng

- Copy file mmcblk0p19 trong bộ phần mềm vào máy
- Gõ lệnh

adb shell
su
(Lưu ý bước này sau khi gõ Su rồi gõ enter trên điện thoại sẽ hỏi quyền Root thì phải chọn Grant Su ko được chọn Deny )

dd if=/sdcard/mmcblk0p19 of=/dev/block/mmcblk0p19
adb reboot (khởi động lại HTC bằng lệnh để máy nhận sim)

Tiếp tục mở mạng để máy nhân sóng, gõ lệnh

adb shell am start com.android.settings/.TestingSettings

Thao tác trên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mở test information ( trên đt bấm *#*#4636#*#* rồi chọn Phone Info )

Tích vào 3 ô "Turn on" IMS
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SAU KHI XONG UP ROM THOẢI MÁI KHÔNG SỢ BỊ LOCK LẠI NỮA