5 ọđac0đacnhư tiêu đề ae đã gặp qua xin giúp , như khách nói cắm tai phone dô là sụp nguồn mất loa trong mất loa ngoài luôn , chắc trạm rùi , lên goole tìm thì dc amin có giải pháp là mừng roài , đo đac ok hết nhưng ko dc thay mấy loa cũng ko dc , gỡ hẳn cụm tai nghe cũng ko dc ae gặp qua xin giúp dùm thank
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]