như tiêu đề , anh em nào có file viettel v6501 cho em xin , em đang cần gấp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]