Samsung Galaxy Sprint như L600, N900P, G900P, L720T... unlock bằng SSU không cần root.Nhưng dòng Sprint mới như Galaxy S6 SM-G920P hay S6 EDGE SM-G925P không chạy bằng app trên.Vì kèo này đã free nhiều.nên share kèo cho AE kiếm lúa lúc khó khăn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].

Giải pháp Này Cũng Có Áp Dụng unlock cho SamSung SM-N900P và SM-G900P khi đang ở verison 5.0.x.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1. Root...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]