tình hình là như thế này . em 515 cấp nguồn kim treo dòng 0.1 A . lắp pin bấm nguồn chỉ rung không lên . khò nóng hoặc lắc nhẹ CPU lên xài 1 xíu lại bị . em đã tháo CPU ra đóng lại thì bấm nguồn chỉ rung cấp nguồn vẫn treo 0.1 A . khi lên nguồn cắm sạc không báo gì . pin lắp sang máy khác còn đầy mà lắp vô em 515 thì báo pin yếu . vì em không có box nokia nên thử chạy bằng nokia best mà không chạy được . pro nào có hướng giải quết em nó xin chỉ giáo em vài đường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]