Việt Hoá trên nền Stock ổn định và mượt mà
Xoá bỏ app AT&T & Hard Reset không mất Tiếng Việt
Unlock Ok by Furious gold pack 5
Và cuối cùng link tải. Anh em load về chờ nhạn nhé (File no pass ). Link tải gồm 2 file, anh em nào thích lùa vịt thì dùng file apk, còn anh em nào thích 1 nhát ăn ngay thì copy file "system.img" vào bộ nhớ máy dump trực tiếp vào system luôn. Root...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]