cần anh em giúp giủm máy samsung E 1050 màn hình xài một hồi bị mờ.đã thay nhiều màn hình rin vẫn bị tình trạng như trên .đo áp tại chân số 2 vẩn có áp 1.8v và chân 18 màn hình vẫn có áp 2.8 đã thay con u101.bệnh vẫn như củ anh em nào làm quagiup1 giùm một tay .đo tổng trở trên chân màn hình vẫn đầy đủ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]