trên 4 fun anh em lào có cho mình xin file để flash qua odin nhé.thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]