như tiêu đề,, e mới nhận qsmart s6 bị mã bảo vệ.. e mở bằng tay mà ko đc.. xin các bak giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]