Chức năng chính:  • Công cụ này là công cụ xóa dữ liệu và khôi phục về firmware gốc cho máy chạy 8.3 và 8.4. Điều này nghĩa là nó sẽ xóa và khôi phục lại tất cả những thay đổi mà bạn đã làm đối với device của bạn mà không phải update lên firmware mới nhất.
  • Cydia Impactor có vẻ giống Ilex rat (tương thích từ ios 4 đến ios 6), hay Semi restore. Tuy nhiên điểm khác của Cydia Impactor là sau khi chạy xong, những file hỏng hay đã bị xóa sẽ được sửa chữa và phục hồi lại về...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]