như tiêu đề ae có rom tiếng việt úp qua recovery cho mình với máy hỏng usb nên ko úp qua odin được


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]