Nhận cây X1-01 Trong tình trạng mất sóng, mình đã kiểm tra dao động,tụ lọc ap pa vẫn đầy đủ 3,7v ok,cho e nó viên thuốc lắc cũng not ok.đành nghĩ đến thay cặp.và thay cặp cũng not ok ae nào đã làm qua rồi chỉ dáo mình với. Thank trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]