Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa có gì share cho anh diễn đàn. Nay share cho a e nào cần. Ae comment + thank cho nó khí thế , pass inbox.
link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link file PIT : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]