IMEI 013178003306163
Số C8WJ733ZDT9V
Kiểu Model máy IPHONE 4S 16GB BLACK
kích hoạt
Warranty Out of Warranty
Find My iPhone ON
Nước mua United States
nhà cung cấp AT&T(United States)
Mua hàng ngày 23.09.2012
Giá unlock $11.99 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
khóa SIM không xác định

máy đang dùng tự nhiên mất sóng,em đo con c46 thấy chạm e tháo con u5 rf rồi vẫn cham không có sóng mấy bác giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]