có em gái thằng bạn di làm o ss không biết gì về icuol nên nho 1 a o yên phong lập giùm ,hôm lắp sim ghép khác vào ghép thì bị dính đạn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
bác nào có tk vào nhận kèo đi 5s


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]