Cần giúp , samsumg C3510 công suất chung với dòng máy nào ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]