Build Full trên nền rom gốc 5.1.1 G920TUVU2COF6
Add sẵn vào rom FULL 5 file nên có thể dùng để cứu máy rất tốt
Add sẵn thành phần fix treo logo với những máy đã từng unlock bằng cách Wipe EFS
Fix lỗi không tự nhớ wifi mỗi khi restart
Rom FULL chạy qua Odin nên hoàn toàn tiện lợi[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]