Unlock sim HTC J One HTL22 Android 4.4.2 (os 3.13.970.12) Không tháo máy-nhận máy HTC J One HTL22 Android 4.4.2 gốc, sense 5.5, s-on, os 3.13.970.12

-box xtc2clip s-off ok, ko tháo máy

-up rom cook L 5.0.2 ổn định + tiếng việt, unlock sim ok, sóng 2g-3g ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC J ONE/HTL22/M7WLJ đã có tính năng NFC trên android lollipop .ROM...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]