nhận khách máy 4s mở nguồn lâu lên ,lên được thì màn hinh đen xung quanh có đốm trắng ở giữa.sài tí thì màn hình trở lại bình thường.mình retore và thay màn hình khác cũng vậy ,ae nào làm qua rồi xin giúp.cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]