Galaxy Note 4 N9100 2Sim Tiếng Việt & CHplay Lolipop 5.0.1 OE2 Mới Nhất OK.
Rom Build TAR Flash qua odin. Việt Hóa trên nền Stock rom & Add CHplay & Root kèm theo Rom.
Fix ok 2 apk cứng đầu danh bạ và quay số cuộc gọi full, không bị dừng khi gọi nhé!...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]