Bữa cài win lại gặp tình trạng này bị hành đuối luôn. Cuối cùng cũng ra chuyện. AE biết rồi đùng chém em nha!

Cách Fix AE tải 2 tool này về setup là ok nha! Đã test

  1. NokiaSoftwareRecoveryToolInstaller [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  2. NokiaSoftwareUpdaterForRetail [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]