Hôm nay rảnh nên viết thêm một ít tính năng mới update cho cái tool, show hàng anh em chém nhẹ tay.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool cmd chạy rất mát máy có thể chạy trên các CPU thời Napoleon vẫn phà phà, chứ kg phải core i3 mà vẫn treo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Updated:
-Tool tự nhận dạng và đọc các phân vùng chứa apk cần việt hóa.
-Tự phát hiện và chép vào đúng nơi mà nó đọc ra.
(2 dòng trên này thôi là viết đuối rồi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
-Check ROOT.
-So sánh từ điển trong máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]