e nhận cây M250s trong tình trạng nhận sim nhưng báo gạch chéo, mất imei. chạy lại phần mêm thì lại có nhưng dùng 1 lúc lại mất. bác nào gặp r giúp e tý với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]