Chia Sẻ Rom stock Lolipop 5.0.1 GALAXY S4 Active I9295
Model GT-I9295
Model name GALAXY S4 Active
Country Panama
Version Android 5.0.1
Changelist 5045799
Build date Tue, 02 Jun 2015 18:44:54 +0000
Product code TPA
PDA I9295VJUDOF1
CSC I9295UUBDOF1
Link :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]