Tình trạng máy rớt nước,đã vệ sinh sạch sẽ, h cắm sạc ko báo gì đã gỡ bỏ kiếng 4 chân not ok Cần a.e giúp,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]