E đang cần rom tv note 1 i717M 4.0.4 up cho khách gấp mà link diễn đàn đã xoá hoặc có pass anh em có xin chia sẻ giúp em gấp thanks all.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]