Model SM-N900

Model nameGALAXY Note 3

Country Vietnam

Version Android 5.0

Changelist 4115321

Build date Mon, 01 Jun 2015 13:16:07 +0000

Product codeXXV

PDA N900XXUEBOF1

CSC N900OLBEBOD1

Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]